Co si myslíte o katolické církvi a není to pravda

26. října 2014 v 0:25 | Yasminn |  Přemýšlím a dumám
Rozhodla jsem se napsat článek o nejčastějších "mýtech" o katolické církvi. Nebo spíše o tom, co většina lidí o církvi říká, co používá v argumentech a mé vyjádření k tomu.
Jednotlivé argumenty proti církvi jsem čerpala různě v diskuzích. Také jsem se ptala na zpovednice.cz a na facebookové stránce Proti předsudkům, co lidem na církvi vadí a jejich odpovědi zde zpracovala.


Než se dostanu k jednotlivým argumentům, chci především zmínit jednu dost zásadní věc, kterou téměř nikdo nebere v úvahu. Církev je o víře, ne o instituci. I kdyby církev napáchala mnoho zla, začala teď vraždit lidi, měla ještě krvavější historii, než má, kradla majetek, znásilňovala, odsuzovala, vydírala a já nevím co ještě, stále by příslušnost ke katolické církvi měla význam. Když dělá jménem církve někdo něco špatného, je to chybou toho člověka, nic to nemění na podstatě církve. Dokonce ani kdyby hlavou církve byla nějaká zrůda a vedení církve zloduši, nic se nemění. Lidé jsou katolíky proto, že věří, že je to pravda, že tohle musí dělat, aby byli dobří lidé a aby následovali Krista. To je podstatou církve, která zůstává neměnná, ať už lidé dělají cokoli a nezáleží na tom, kdo jí zneužije k něčemu špatnému.

A pak by bylo možná dobré vědět ještě dvě věci. V článku párkrát cituji mého dobrého katolického kamaráda, který by na vše odpověděl rozhodně lépe, než já. A pak, já katolička nejsem. Nepatřím k žádnému náboženství nebo církvi a žádným náboženstvím - a samozřejmě ani ateistiy - neopovrhuji. Můžu se mýlit a nikdo nic nevnucuji, nikoho neřesvědčuji, jen cítím potřebu se vyjádřit.

A teď už k námitkám.

Argument: Církev je špatná, protože napáchala mnoho zla
Jak to vidím já: Lidé náležející k církvi napáchali samozřejmě mnoho zla (ačkoli rozhodně ne tolik, kolik uvádí komunistická a postkomunistická historie). Existuje mnoho článků zastávajících se katolické církve a vyvracející mnoho zrůdností, které údajně udělala. V takových článcích se obvykle dočteme, že církev toho určitě nenapáchala tolik, kolik se říká, že ktomu měla dobrý důvod a tak. Tohle já řešit nebudu a popravdě o historii katolické církve nic moc nevím. Odpovím jinak.
Vezměte v úvahu to, co jsem napsala výše. Že hříšní jsou lidé a podstata církve se nemění. Správný katolík bude stále následovat Krista a s pokorou přijímat svátosti. Říká se, že katolická církev je církev svatá a zároveň církev hříšníků - svou svátost má od Boha, svou hříšnost od lidí. A tak žádné lidské činy nemění nic na poslání a účelu církve. Cituji mého dobrého kamaráda: "Ať se členové Církve - ba dokonce ve jménu Církve - dopustili sebevětšího zla, Církev zůstává Strážkyní pravdy a Zdrojem svátostí."
Samozřejmě, že i katolíci takové činy odsuzují. Jenže vidí v církvi pravdu a pravda má tu zvláštní vlastnost, že zůstává pravdou, ať už jí pronese kdokoli. Stejně jako rozhřešení udělené otcem Miroslavem Filipovićem (předtím, než mu bylo zakázáno vykonávat kněžské úkony) je úplně stejné jako rozhřešení udělené svatým Maxmiliánem Kolbem, a nic na tom nemění to, že první byl zrůda a druhý světec. (Mimochodem, popírání této myšlenky bylo jednou z těch herezí, kvůli nimž byl odsouzen Jan Hus.)


Argument: Církevní restituce
Jak to vidím já: O tohle se moc nezajímám, církevní restituce nepodporuji ani nezamítám, nemůžu si udělat názor z pár článků. Ale i kdyby to bylo špatné, je to jen současná záležitost a jen v ČR, nijak to nesouvisí s podstatou Církve. Opět.

Argument: Katolíci jsou ovce, co dovolují jiným řídit své životy
Jak to vidím já: Tohle mě vždycky rozesměje. Už jen proto, že ČR rozhodně není katolická země a když je tu někdo katolík, tak proto, že si svou víru našel sám. Ovce je pro mě někdo, kdo slepě přebírá názory většiny, často z médií a nijak nad nimi sám neuvažuje. Přidat se ke katolické církvi tedy vyžaduje právě ten samostatný úsudek, protože minimálně v mém prostředí je být katolík výjimečné. A většina katolíků často čelí narážkám (nebo urážkám), protože většina čechů věřící prostě nesnáší a je to trochu hendicap. Aspoň tady v Severních Čechách.
A samozřejmě, že i katolík může nesouhlasit se svým knězem, s biskupem, papežem, nebo já nevím. Dokonce se to děje velmi často.

Argument: Nechávají křtít děti, kteří si pak nemůžou svou víru vybrat sami
Jak to vidím já: To je logické, nebo vy byste snad vychovávali své děti ve světle něčeho, s čím sami nesouhlasíte? Křest děti nijak neomezuje a ani v dospělosti neurčuje jejich víru. Aby byl křest platný, musí se v dospělosti potvrdit biřmováním a to si už každý vybírá sám. Je to jako by katolíkům vadilo, že vy své děti pokřtít nenecháte. A je zajímavé, že z průzkumů více vadí ateistickům rodičům dítě, které se rozhodně pro katolickou víru, než naopak...

Argument: Katolíci vnucují svou víru jiným
Jak to vidím já: Pro mě opět úsměvný argument. Nikdy jsem se nesetkala s tím, že by mi někdo svou víru nutil. Zato se takřka denně setkávám s tím, že mi lidé vymlouvají sympatie ke katolicismu, víru v Boha a ateisté mě nazývají nepěknými jmény, ktyž řeknu, že věřím v Boha. Rozhodně existuje víc militantních ateistů, než militantních katolíků.
Samozřejmě i tací jsou. Fanatičtí katolíci, co každého přesvědčují a odsuzují nevěřící. Ale to nemá opět nic společného s učením církve, fanatici se najdou všude. Zde bych citovala sv. Augustina: "Nevěřícím musíme dát všechnu svou lásku - jen za pravdu jim dát nesmíme."

Argument: Církev má hodně majetku, přitom káže chudobu
Jak to vidím já: Viz to, co jsem psala výše o chování církve versus podstatě církve. I kdyby církev měla biliony, na tom, že skrývá pravdu (pro katolíky teda) se nic nemění, to jen lidé dělají chybu. Tím neříkám, že s argumentem souhlasím, moc se o to nezajímám. A ještě jedna citace J. : S tím "hlásáním chudoby" bych to tak jednoznačně neviděl. Ani Písmo svaté, ani nauka Církve neříká, že všichni mají být chudí. Říká, že lidé nemají lpět na majetku a že pro ty, kteří majetek nemají, je snazší dosáhnout království nebeského, protože bohatství je spojeno s mnoha pokušeními - ale v zápětí Kristus dodává, že "u Boha není nic nemožného". Tyto rady se týkají především duchovní chudoby, duchovní odpoutanosti od majetku. Jeho skutečné zřeknutí se obecně přikázáno není (i když pochopitelně není ani zakázáno a konkrétní lidé jej mohou pro sebe přijmout za zákon, třeba v rámci řehole). A především, tyto rady se týkají duší, jednotlivců. Co se týče kněží, Písmo naopak zdůrazňuje, že "hoden je dělník (tj. ten, kdo hlásá evangelium) své mzdy" a "služebník oltáře má z oltáře být živ".

Argument: Pedofilie
Jak to vidím já: Tohle je samozřejmě něco hrozného. Je to ale záležitost jednotlivců, o církvi to nic nevypovídá. Svatý otec František má ale pravdu v tom, že biskupové musí v podobných případech postupovat s daleko větší přísností, než tomu bylo doposud.

Argument: Popírání evoluce
Jak to vidím já: Nesetkala jsem se s katolíkem, co by popíral evoluci. Samozřejmě je to možné, ale nemá to nic moc společného s církví. Cituji J.: Katolická církev evoluci nepopírá, naopak vždy (od dob sv. Augustina) zdůrazňovala, že první kapitoly knihy Genesis nemají být čteny doslova. Proti darwinismu se Církev jako celek nikdy nestavěla (jistě, existovaly názory jednotlivců, kteří ji popírali), existuje dokonce jistá větev katolické filosofie, která s evolucí pracuje a vysvětluje ji v katolickém duchu, jejím hlavním představitelem je jezuita Pierre Teilhard de Chardin. Popírání evoluce je specialitou protestantů.

Argument: Benedikt XVI. byl v Hitlerjugend
Jak to vidím já: Ano, byl. Stejně jako každý německý chlapec jeho věku, protože to bylo povinné, Jeho rodina ale byla silně antinacistická a Benedikt XVI. byl členem jen formálně, aniž by se ho někdo na něco ptal. Takhle bychom to vyčítat všem Němcům té doby.

Argument: Celibát kněží
Jak to vidím já: Především, povinný celibát mají jen kněží v římskokatolické církvi. Kněží v řeckokatolické církvi se smějí ženit a mít klidně padesát dětí. :)
A je to ryze z praktických důvodů. Římskokatolický kněz má hrozně moc povinností a časově náročných aktivit. Kdyby měl rodinu, musel by buď kněžství, nebo rodinu nutně zanedbávat a to nikdo nechce. Kněz má třeba dvě mše svaté denně (v neděli víc), má za úkol přípravy na křest, biřmování, svatby, pohřby, svátosti (třeba pomazání nemocných), zpovídání, obvykle pořádání akcí pro veřejnost jako třeba poutě či varhanní koncerty... Určitě je povolání kněze náročnější, než "normální" záměstnaní.
Ženatý kněz by měl v mnohém svázané ruce - nemůže jen tak odjet na misii mezi kanibaly. A také je velmi snadné ho pak vydírat a zastrašovat.
A pokud někdo namítá, že protestantní kněží bývají zpravidla ženatí, uvědomte si, že ti slouží jednu bohoslužbu týdně.

Argument: Kříž je destruktivní symbol, symbol smrti, protože na něm zemřel Ježíš
Jak to vidím já: No ale proč Ježíš zemřel? Z lásky, dobrovolně, aby nás spasil. Byl by to destruktivní symbol, kdyby Ježíše ukřižovali "jen tak", jako pomstu, jako oběť justiční vraždy.. Jenže on šel na smrt dobrovolně, jako vykoupení za hříchy lidí.
Cituji J.: Kříž je nikoli symbolem smrti, ale Boží lásky a naděje, která ze Spasitelovy smrti vzešla - naděje na spásu, obnovení Řádu a původního stavu věcí, na Věčnost, naději, o kterou jsme se jakožto lidstvo připravili hříchem. Středověká mystika nazývá Kříž stromem života, jehož ovocem je odpuštění hříchů...

Argument: Katolík si může dělat co chce a ať spáchá cokoli špatného, vyzpovídá se a bude mu odpuštěno
Jak to vidím já: Tomuhle se musím vždycky smát. :D Přesně takhle to samozřejmě nefunguje. Zpověď je podmíněna upřímnou lítostí nad hříchy a slibem snažit se ze všech sil být dále dobrým člověkem. Jinak je nejen neplatná, ale i svatokrádežná.

Argument: Církev odsuzuje homoesexuály
Jak to vidím já: Neodsuzuje! Tenhle argument mě vážně štve, protože je tak častý a mě to uráží. Církev samozřejmě nemá nic proti homosexuálům a jak se dočtete na většině katolických webech (třeba v poradně na vira.cz), i homosexuál je především Dítě Boží.
Homosexualita je vrozená, není projevem vůle a co není projevem vůle, to je mravně nelišné. Tedy - není to dobré, ani špatné a už vůbec nikdo nemá právo někoho odsuzovat nebo dokonce trestat!
Jediné, co homosexuály "znevýdňuje" jsou obecně platné zásady cudnosti, což ale platí pro všechny, i pro heterosexuály.

Argument: Církev toho moc zakazuje a odsuzuje lidi, co mají například sex před svatbou
Jak to vidím já: Tak zase, církev nikoho neodsuzuje. Desatero i všechny ostatní "pokyny" jsou pro jednotlivce, aby mohli posuzovat své vlastní chování. Nikdo nemůže odsuzovat někoho jiného proto, že dle Písma svatého sám sobě ubližuje.
A pochopte, že věřící to nevidí jako soubor pravidel, ale jako Pravdu. Neřídí se tím proto, že se vidí v nějaké podřízené pozici, ale proto, že věří, že tohle je dobré. Je o tom přesvědčen. Tohle je jako vytýkat skautovi, že "nesmí" vyhazovat odpadky v lese :)

Tak snad jsem zodpověděla na všechny nejčastější argumenty. Pokud ještě někoho něco napadá, budu moc ráda za komentáře. A samozřejmě i konstruktivní nesouhlasné komentáře - pokud máte něco proti katolické církvi, nevadí mi to, jen vynechte čistě osobní urážky a kecy typu "všichni katolíci jso prostě blbé ovce". A ke komentářům jako "ok, katolická víra je možná dobrá, ale instituce ne a když katolík, tak neoficiálně" se vyjadřovat nebudu. Pro katolíky je zkrátka důležitá i liturgie.
Pro jistotu ještě jednou zdůrazňuji, že nejsem katolička.
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Akim Akim | E-mail | Web | 26. října 2014 v 10:52 | Reagovat

Náboženství (jakékoliv) má jednu obrovskou chybu a to, že je chápáno jako soubor určených hodnot, pravidel a pravd. Tato jsou tedy dodržována, hlásána a v horším případě prosazována, což pochopitelně vede k neshodám, rozkolům, v horším případě k válkám či jinému násilí. Jednoduše proto, že každé náboženství ctí jiné hodnoty, pravidla a pravdy. Posléze se tato náboženství obviňují a hanobí. Další negativem náboženství je, že je zneužitelné. Neznám církev, která by nebyla zneužita a ve jménu níž by nebyl spáchán zločin. Pro mě je víra v boha naprostá přirozenost. Po každé, když se nadechnu, cítím boží přítomnost. Nikdy jsem ale neměl potřebu být součástí jakékoliv církve. Přiznávám, že se s tímto úsudkem cítím být občas osamocen, na druhou stranu mě tato samota osvobozuje. Náboženství mi v podstatě nevadí, jen si myslím, že mi v podstatě nemá co nabídnout, ale chápu a respektuji lidi, že to mají jinak. Jen apeluji na to, aby lidé ve víře neztráceli rozum a zdržovali se fanatismu. Omlouvám se, že nemluvím moc k tématu, ale já opravdu nehodlám nikoho hodnotit a soudit a už vůbec ne konkrétní církev. Ať každý žije, jak uzná za vhodné a on nám to šéfík nahoře nějak potom spočítá. :-)

2 sweet lord sweet lord | E-mail | 26. října 2014 v 23:32 | Reagovat

Velký dík za odkaz..

Ještě bych se vyjádřil k tomu paktování s nacismem. Dobré je připomenout Tisa, katolického faráře a presidenta Slovenského štátu. Papež Pius XII žehnal německým a italským tankům před invazí do SSSR. Víra by neměla sociálně stmelovat lidi, protože ne každej člověk je dobrej, a přináší nepříznivou skvrnu do svýchý řad.

3 Wayward T. ♥ Wayward T. ♥ | Web | 27. října 2014 v 11:28 | Reagovat

Pěkný článek :). Akorát tedy musím říct, že jsem se setkala s katolíky, kteří odsuzují homosexuály a popírají evoluci... nebo spíš zastávají teorii stvoření, takhle to zní líp ;). Ale o je člověk od člověka jiné. Nejsem věřící, jsem pokřtěná, a žíly mi to nikdy netrhalo.. naopak mám pocit, že mám díky tomu třeba ještě nějakou naději dostat se do nebe :DDDD (protože jinak asi ne xĐ). Každopádně mě dost pobavila představa expapeže Benedikta XVI. v Hitlerjugend :DDD

4 all-is-magic all-is-magic | E-mail | Web | 27. října 2014 v 11:34 | Reagovat

No... Stejně zastávám názor, že víra je více niterná záležitost :)
Příslušníky náboženství ale neodsuzuji, ráda jim kladu otázky ohledně víry, protože mě to zajímá, jak to mají v sobě poskládané a jestli jim obrázek o světě sedí :)

5 Lukáš Lukáš | 28. října 2014 v 0:27 | Reagovat

Chtěl bych se zeptat úplně jednoduše a dětsky hlavně směrem k úvodu tohoto článku: A proč je vlastně nutná ta nějaká církev? Co to vlastně církev je a k čemu je dobrá? Proč musí mít víra v Boha (obecně) nějakou organizaci, instituci? (Nebo ne přímo proč. Dobře chápu, jak píšeš na konci, že je pro katolíky - a nejen pro katolíky - důležitá i liturgie. Ale proč tak moc?) Vlastně to nechápu. Sám v Boha a božství věřím. A to možná dost hluboce a hodně. Ale nikdy jsem necítil žádnou nutnost, aby moje víra byla nějak příliš instituována a organizována. Naopak mi ta představa připadá zbytečná a zcestná. Dost pak chápu předsudky vůči církvi. Protože takhle zvenčí, obecně a bez většího zájmu se dost zdá, že církev (a asi nejen církev jakožto náboženská instituce) míří spíše směrem od víry než k ní.
A pak také všechny ty odnože křesťanství a křesťanských církví - moc to na nějakém obecném dojmu a důvěře nepřidává...

6 stuprum stuprum | Web | 28. října 2014 v 2:01 | Reagovat

Katolíky a jejich postoje žeru. Jednou nás přivedou na buben. :D

7 simojo simojo | 28. října 2014 v 7:36 | Reagovat

Moc povedený článek. Já osobně patřím k Českobratrské církvi Evangelické a v dějinách to mezi katolíkama a protestantama taky nebylo jednoduchý. Já osobně respektuji katolíky jako jednu z církví, která má velikou moc, slávu i tradici, ale něco mě pak docela štve. Nechápu proč katolíci tak tvrdě odsuzují homosexuály. Vždyť oni se tak narodili, a katolická církev to označuje jako "Nemoc". A pořád mi do hlavy nejde ta zpověd. No nic to jsou prostě jen osobní názory, sám studuji na katolickém gymnáziu, na kterém je většina studentů nevěřící.

8 shira-elizabeth shira-elizabeth | Web | 28. října 2014 v 9:50 | Reagovat

Ono když se o tohle všechno člověk moc nezajímá, tak se pak není co divit, že má mnoho předsudků. Já nejsem katolík ani nic jiného.. Moje přemýšlení nad tím, co jsem by zabralo hodně času. Každopádně mě potěšila informace o tom, že křest sám o sobě ještě nic není. Protože pokřtěná jsem prý byla, ale nikdy jsem být nechtěla :)

9 mengano mengano | E-mail | Web | 28. října 2014 v 10:15 | Reagovat

Nemůžu s tebou polemizovat o víře a církvi, protože se tím nijak nezabývám. Jen mám trochu výhrady k tvému odůvodnění celibátu. Máš pocit, že např. špičkový chirurg má časově méně náročnou práci než katolický kněz? No a v celibátu přesto nežije:)
Setkala jsem se s názorem, že celibát je praktikován proto, aby kněží neměli legitimní potomky a nedocházelo tak k drobení majetku.
Jak je celibát v praxi v některých případech dodržován není třeba se dlouze bavit, že. Se mnou chodila do školy dcera hospodyně z fary (katolické). Paní matinka byla svobodná:)

10 Yasminn Yasminn | E-mail | Web | 28. října 2014 v 10:20 | Reagovat

[9]: Ale chirurg má normálně vymezeno, kdy je v práci a kdy s rodinou. Kněz musí být knězem 24/7 a musí se na toto povolání neustále soustředit.

11 Vé | Web | 28. října 2014 v 16:50 | Reagovat

Obhajovat církev na základě toho, že ji tvoří lidé, je zcestné. - Protože to je právě podstatou církve. Že je to instituce. Celou dobu tu obhajuješ nikoliv církev, ale víru jako takovou a v tom je podstatný rozdíl.
Proti samotné víře nic nemám. Je to každého věc. Až už je to víra křesťanská, židovská, muslimská, pohanská či kterákoliv jiná. Víra sama o sobě špatná není.
Špatné jsou praktiky jednotlivých lidí a praktiky (ano přesně tak) církví. - A to je neomluvitelné. K čemu potřebuje církev majetek? - Její činnost by měla být přece čistě duchovní a k tomu, aby prováděla duchovní osvětu žádný majetek nepotřebuje. Většina kostelů je stejně stavěná a udržovaná z darů věřících.
Katolická víra je založená na svých specifických principech, zásadách a filozofické myšlence. Katolická církev je instituce, co se montuje do politiky a do života lidí. - To jsou dva rozdílné pojmy, které tu ač nevědomky, zaměňuješ.

12 Vé | Web | 28. října 2014 v 17:13 | Reagovat

[5]: Pod tohle se s dovolením podepíšu.

13 Yasminn Yasminn | E-mail | Web | 28. října 2014 v 17:16 | Reagovat

[11]: Ne, nezaměňuji tyto dva pojmy, to jsi špatně pochopila. Já vím dobře, že věřit se dá i bez církve, když to tak sama mám.

Katolíci ale věří tomu, že je správné být pokřtěn, chodit na bohoslužby, přijímat svátosti. A podstata těchto věcí se nemění, ať už lidé konají cokoli a bez církve tohle dost dobře nejde.

A podstatou církve není, že jí tvoří lidé, ale že je to církev svatá a svátost má od Boha. Tudíž scestné obhajovat církvi tím, že činy dělají lidé, scestné není. Svůj účel (přibližovat lidi k Bohu) plní pomocí mší a svátostí. Tedy, podle katolíků :)

14 Yasminn Yasminn | E-mail | Web | 28. října 2014 v 17:18 | Reagovat

[5]: Na to Ti neodpovím, sama to nechápu, jinak bych asi byla katoličkou. :)
Článkem jsme nechtěla vysvětlit křesťanství, ale reagovat na předsudky.

15 hovno hovno | 28. října 2014 v 22:57 | Reagovat

hovno1

16 hovno hovno | 28. října 2014 v 22:57 | Reagovat

hovno2

17 Marillee Marillee | E-mail | Web | 29. října 2014 v 9:10 | Reagovat

Na začátek bych chtěla jen podotknout, že jsem agnostik. :)

Církev jsi sice vysvětlila moc hezky, jenomže pořád v ní hrajou obrovskou roli lidé už od počátků věků, kdy byla lidmi "založena". Pokud se já, jako člověk nezasvěcený, učím historii, čtu zprávy o resistucích... Náboženství toleruji, ba co víc, jsem za ně ráda. Je to hezká věc. Ale nějaké církve a jejich hodnostáře bych zrušila (kromě ninějšího papeže, toho mám ráda). Jsou to vesměs  chamtiví lidé, kteří hřeší víc než průměrný člověk. Ne, nemám je ráda. A souhlasím s [11]:.

A vnucování - ano. Katolická církev se mi vnucuje skoro každý den, když procházím městem a pokřikují tam na mě skrze mikrofony a zesilovače, že mě Ježíš miluje. Kdyby alespoň pochopili, že mi to tu víru naopak zesměšňuje, znehodnotí... Jestli znáš dokument "Take it jeasy", to je celkem zajímavá ukázka, kam až může takové nevinné náboženství zajít. Bohužel se může stát, že ti to bude připadat normální... Nu což. Ale hezký článek!

[10]: Btw, tohle není pravda. Můžou ti klidně jako chirurgovi každou noc volat ve 3 ráno, že musíš na sál. A ty na sále pak strávíš klidně dalších 6 hodin. Co je náročnější?

18 stalker stalker | 29. října 2014 v 18:04 | Reagovat

Dřívější církev je valstně takový moderní stát. Bere od lidí peníze, organizuje jejich život a vede války. Není divu, je to přirozená lidská vlastnost. Myslím tím to organiziovat se a nechat se vést. A stejně jako v dnešních státech i v tehdejší církvi se realizovali lidé, kteří chtěli mít moc nad lidem a užívat si tak bohatství a slávu. No a lid se přece nejlépe ovládá strachem, proto dávala církev lidem tolik poviností a zákonů.

Bohu je přece úplně jedno, jestli s někým spíme před svatbou, mluvíme sprostě, máme rádi kluky nebo holky, jestli je kněz ženatý nebo ne, nebo jestli v něj věříme či tvrdíme že neexistuje. Bohu záleží jenom na tom, jestli jsme šťastní, jestli se máme dobře a jestli jsme k sobě hodní.

19 Ann Taylor Ann Taylor | Web | 1. listopadu 2014 v 17:44 | Reagovat

S tím křtem mi to přijde vážně jako dost blbý argument. Taky jsem pokřtěná, vlastně celá naše rodina je pokřtěná jako že tradice, ale skoro nikdo naopak vůbec není věřící, takže to vliv opravdu nemá.
Mně ani nevadí církev jako nějaká skupina lidí stejné víry, co si určuje nějaká pravidla (pokud to nejsou radikálové, co by negativně ovlivňovali ať už sami sebe nebo i okolí, žejo), ale právě ta instituce, protože na jednu stranu chrání spoustu uměleckých děl a vede různé dobročinné aktivity, na druhou stranu jde o vážně zbytečně okázalé a majetek hromadící království. Stačí se podívat na fungování Vatikánu a od obyčejných knězů malých farností se přesunout k nejvyšším představitelům. I když František se mi docela zamlouvá, v jeho patrech už to vidím o dost jinší.

20 trist trist | 2. listopadu 2014 v 23:33 | Reagovat

Kdybys byla katolička, tak bys věděla, že i křest bez biřmování, samozřejmě je platný. Biřmování je povinné, ale křest je platný i bez něho, i když nemá plný účinek.

21 Mariella Mariella | Web | 5. listopadu 2014 v 16:13 | Reagovat

Obdivuji tě za to, že si dokážeš stát za svou vírou, to je úžasné.

Já osobně nejsem fanoušek náboženství, ale nevadí mi. Dokáží se s tím smířit, že někdo má jiný názor, než já. Pokud mi ho začne vnucovat, no, to už je zlé, protože je to jedna z věcí, které skutečně nesnáším.

A děkuji za objasnění některých věcí!

22 Lillen Blake Lillen Blake | Web | 5. listopadu 2014 v 19:53 | Reagovat

Tý jo, obdivuji, že nekatolička má takové názory. Já katolička jsem, a se vším cos napsala, sečteno podtrženo, souhlasím.

VŽDYCKY ZÁLEŽÍ NA JEDNOTLIVCI.
KAŽDÝ SE ZA SVÉ ČINY JEDNOU BUDEME ZODPOVÍDAT SAMI, tomu já věřím.

Lidi jsou vždycky JENOM lidi, ať jsou to katolíci, protestanti, muslimové, buddhisti nebo ateisti, VŽDYCKY jsou to JENOM lidi.

:-) Dík za článek.

[20]: Křest platný je, jistě. Ale nikdo tě nemůže nutit chodit do kostela a praktikovat víru. Křesťané nejsou jako muslimové, kteří tě za odpadnutí (podle šárije) zavraždí.
Navíc křest není žádná vstupenka do nebe. Katolíci věří, že maže dědičný hřích, případně všechny hříchy do té doby, než přijmeš křest, ale VŽDYCKY záleží na Bohu, jestli ti hříchy odpustí. Takhle to vidím já. :)

23 Lillen Blake Lillen Blake | Web | 5. listopadu 2014 v 19:54 | Reagovat

[22]: * Já se totiž od nekatolíků setkávám převážně s lidmi, co říkají to, co máš hnědou barvou :-)

24 Lillen Blake Lillen Blake | Web | 5. listopadu 2014 v 19:56 | Reagovat

[17]: No jo, jenže chirurgů je v nemocnici obyčejně nejmíň desítka. Kdežto kněz je na farnost jeden.

(Já teda na celibát nemám úplně jednotný a vymezený názor)

25 Lúthien Lúthien | Web | 11. listopadu 2014 v 10:52 | Reagovat

Velmi dobře napsaný článek, navíc mě překvapuje, že se v tom tak vyznáš, když sama nejsi katolička. Já jsem věřící, chodila jsem dlouho do protestanských církví, ale teď už nikam nechodím, ale stále věřím. Taky mě vždycky štve, že nejčastější argument ateistů je, že nebudou věřit v Boha, když se ve jménu církve stalo tolik zla. Ach jo. To, že nějací lidé v církvi zneužili svou víru ke zlu neznamená, že je špatný samotný Bůh. No, ale chápu, že většina lidí má k církvi odpor. To se asi těžko změní.

26 Raja Luthriela Raja Luthriela | Web | 24. listopadu 2014 v 20:50 | Reagovat

Já sama nemám ke katolické církvi dobré vztahy. Dokonce i věřím, že jí založil sám ďábel, ale to sem asi nepatří. :-) Křesťanství jako takové mě nevadí. Samozřejmě dnes už katolici nikomu nic nevnucují. Ale co tenkrát? V dobách pohanských? Ti vyloženě spálili posvátné háje a různé dřevěné sochy bohů, muže vyvraždili, ženy zotročili, děti poslali na převýchovu do kláštěrů...
Křesťanství tu není původní. A jen nevedomý by říkal, že ano. Já uznávám jen slovanská božstva.

27 Yasminn Yasminn | E-mail | Web | 24. listopadu 2014 v 21:01 | Reagovat

[26]: Viz hned první námitkoargument o historii :)

28 Raja Luthriela Raja Luthriela | Web | 24. listopadu 2014 v 21:28 | Reagovat

[27]: Až na to, že já neuvádím to, co uvádí kdejací (post)komunisti. Já uvádí to, co je ve slovansko-arijských védách. :-)

29 Yasminn Yasminn | E-mail | Web | 24. listopadu 2014 v 21:29 | Reagovat

Samozřejmě dnes už katolici nikomu nic nevnucují. Ale co tenkrát? V dobách pohanských? Ti vyloženě spálili posvátné háje a různé dřevěné sochy bohů, muže vyvraždili, ženy zotročili, děti poslali na převýchovu do kláštěrů...

O tomhle píši. Že to neznamená, že je katolická církev špatná. Ostatní pro mě také neznamená, že je špatná, ale nic nenamítám :)

30 Raja Luthriela Raja Luthriela | Web | 24. listopadu 2014 v 21:33 | Reagovat

[29]: Neříkám, že dnes je špatná. Jen to, že tu není původní.

31 Yasminn Yasminn | E-mail | Web | 24. listopadu 2014 v 21:34 | Reagovat

[30]: Ale to píšeš až jako poslední věku, já reaguji na to před tím! :D

32 Raja Luthriela Raja Luthriela | Web | 24. listopadu 2014 v 21:38 | Reagovat

[31]: Tak to jo. :-) Ale co, tak jim odpustím minulost. Nač se rozčilovat s nějakými církvemi.

33 Luz Luz | 25. prosince 2014 v 22:47 | Reagovat

[19]:  Křest má smysl, pokud rodiče jsou rozhodnutí dítě vychovávat ve víře; jinak význam nemá a  církve (tedy z těch, které křtí i malé děti) nejsou příliš ochotné k takovým křtům.

34 Deborah Deborah | E-mail | 13. ledna 2015 v 21:16 | Reagovat

[5]:Chápu vás ohledně toho, že nemáte potřebu se začlěňovat do nějaké církve.Taky jsem to měla kdysi podobně, jenomže pak přišly děti a zjistila jsem, že by bylo dobré alespoň občas s nimi docházet do společenství i jiných stejně smýšlejících lidí.Takže jsme se zato doma s manželem nějakou dobu modlili a protože děti byly již ve věku, kdy dokázaly vnímat, jestli se někde cítí dobře, nebo ne, tak jsme se postupně byli občas podívat na bohoslužby ve všech křesťanských církvích v našem městě. Nakonec jsme se všichni shodli na tom, že se nám nejvíc líbilo v Evangelické církvi, kde jsme setrvali až dodnes a je to už téměř dvacet let. Ale nemáme problém se žádnou z křesťanských církví. Katolická církev je dokonce moje "srdcovka", protože jsem se narodila do katolické rodiny a některé tradice a zvyky a vzpomínky na chození s babičkou/ na Slovensku/ do katolického kostela ve mně vzbuzují dodnes mimo jiné jistou nostalgii. Určitě je dobré někde zakotvit, vždyť i prvotní církev se taky scházela. Je to taková duchovní rodina. Všude jsou ovšem jenom lidé a každý si tam přinese tu svoji povahu, ten svůj charakter, ale o tom to je. I doma v rodině, což je taková malá církev jsme každý jiný a učíme se přijímat jedni druhé v lásce a když je to potřeba, tak se  i navzájem napomínat. V nebi jednou taky nebude nikdo z nás sám, ale bude tam nespočetný zástup lidí ze všech národů a ras /podle Písma/, tak by jsme měli mít nějakou průpravu už tady.Přeji vám Boží milost.

35 Jana Jana | 31. srpna 2016 v 23:35 | Reagovat

Ahoj Yasminn,
narazila som na Tvoj blog a nedalo mi nereagovat. Hlavne preto, ze si v clanku spomenula, ze veris v Boha. Hoci to v dnesnej dobe ide mnohym proti srsti, existuje len jediny Boh, pod ktoreho kridlami sme v bezpeci. Je to Boh Abrahama, Jakuba, Izaiasa a mnohych inych. Ten, ktory poslal Jezisa, aby nas vykupil. Jezis sam hlasal, ze On je pravda, cesta a zivot a nikto sa nedostane k Otcovi (Bohu, nasmu stvoritelovi), iba ak cez Neho. Ak zaprieme Jezisa tu na zemi, zaprie On nas pred Otcom v nebi.
Hlavnym problemov veriacich na celom svete je neznalost Biblie - jedineho Bozieho slova. Kazde proroctvo je zalozene na svedectvach, ako to nie je v ziadnom inom nabozenskom uceni. Preto tu nemozeme hovorit o nabozenstve. Ide tu o volbu pravdy namiesto lzi, v com je velky rozdiel.
Paci sa mi, ako sa snazis podla moznosti obhajit katolicku cirkev. Nebudem tu nadavat, ani nikym opovrhovat, pretoze to uz davno nie je moj prirodzeny charakter. Boh od nas chce len dve veci - lasku k bliznym a hovorenie pravdy za predpokladu, ze ju vzdy mozeme podlozit. Jezis sam od nas v Novom Zakone pozadoval, aby sme kazde ucenie merali Bibliou a Bozim ucenim, pretoze mnohi, ktori pridu po nom a budu hlasat v Jeho mene, budu falosni proroci. Nerada to hovorim a chapem, ake je tazke, tomu uverit, no katolicka cirkev nehlasa a nikdy nehlasala Bozie slovo. Viem to, pretoze som cely zivot bola clenom tohto nepravdiveho ucenia. A potom sa mi dostala do ruk Biblia, ktoru som doslova zhltla. Bola som sokovana tym, ako katolicka cirkev hlasa ine veci a neopiera sa o to, na com je vraj zalozena... Cirkev v skutocnosti hlasa to, co bolo urcene vysokymi cirkevnymi hodnostarmi a nic z toho sa neopiera o absolutny zaklad krestanstva. Hrubo to bude zniet, no pravda je taka, ze ak niekto uci stvojich ludi nieco, co je v protiklade s Bibliou, je sluzobnik Satana. V samotnej Biblii su varovani vsetci ti, ktori hlasaju nepravdu, alebo pozmenia to, co Boh hlasal, ci uz vynechanim alebo doplnenim slov. Pre nas od cias Jezisa plati Novy zakon. Podla Zjavenia Jana/The Book of Revelation po druhom prichode Jezisa bude ustanoveny nova a posledna zmluva, ktoru s nami - svojimi bozimi detmi - uzavrie Boh. Do tej doby plati Novy zakon, a to nemenny. Prave ak naozaj veris v Boha, odporucam Ti precitat si to jedine, na com je Tvoja viera postavena - Bibliu.
Aby som uviedla konkretne priklady:
1.) Ak vies nieco viac o katolickej cirkvi, urcite si uz pocula o papezskych dogmach. Jedna velmi zasadna je dogma o Panne Marii, ktora ju vyhlasuje za spoluvykupitelku (mozes si to vyhladat). Od zaciatku Stareho zakona az po koniec Noveho (pricom cely Novy zakon je svedectvom Stareho + Nova zmluva) tato loz nie je podporovana. Prave naopak, existuje len jediny vykupitel, ktory bol ocakavany a ktorym je Jezis Kristus a neexistuje inej cesty k Otcovi, iba ak cez Neho.  Tymto katolicka cirkev nie len ze hlasa loz, ale sa dokonca prehresuje proti prvemu prikazaniu, ktore Boh nikdy nezmenil - Boh je len jeden a nebudes mat ineho boha, aby si sa mu klanal.
Panna Maria je osoba, ktora s ktorou by malo byt zaobchadzane s respektom - tak ako s kazdou inou osobou. Spasitelsku ulohu nema. Ako k nej stoji sam Jezis, sa docitas v Evanjeliu podla Matusa 12:46-50.
2.) Modlenie sa ku svatym je rovnako ako v bode jedna porusenie prveho prikazania a ruhaniu sa voci Bohu. Rovnako nas Jezis uci, ze sa nikto nedostane k Bohu, iba ak cez Neho - Evanjelium podla Jana 14:6-7. Rovnako v modlitbe mame ziadat Boha ziadat v Jeho mene (Evanjelium podla Jana 14:13-14 a mnoho dalsich).
3.) Knazi boli planom pred prichodom Jezisa. Po jeho prichode a obete za nas, po ktorej nasledovalo zmrtvychvstanie, existuje len jeden skutocny knaz, ktorym je sam Jezis - Listy Hebrejcom 7:18-28.

Mohla by som takto pokracovat do nekonecna, ale najlepsie bude, ak sa presvedcis sama. Hladaj Boha, no nenajdes ho v kostole, ani v mesite. Uz tam davno nesidli...
Tvoja sestra v Kristovi
Jana

36 Jana Jana | 31. srpna 2016 v 23:59 | Reagovat

Nedalo mi este nezareagovat na komentar o evolucii. :)
Ak sa cely zivot zaujimam len o hudbu, no zrazu sa dopocujem o klobaskach, ktore vyraba mesiar vedla, bez toho, aby som uverila, ze svoje remeslo vykonava spravne, budem mu davat rady bez toho, aby som o jeho remesle mala co i len stipku ponatia - myslis, ze by ma bral vazne?
Asi z tohto dovodu je nemozne brat vazne financnika, ktory bol naviac zanieteny ateista. Boh je vsemocny a Jeho mocou je slovo. Ak dokazal vytvorit cestu cez Cervene more Izraelitom, o com po mojich skusenostiach nepochybujem ani len na okamih, ver tomu, ze to bola prenho len absolutna malickost. Stvorit Zem a jej obyvatelov bola kreativna cinnost, ktoru robil s laskou a hoci je tazke predstavit si to nasim pokazenym ludskym zmyslanim, neexistuje teoria, ktora möze dokazat opak. To uz ale zavisi od viery kazdeho jedneho osobitne. Po vode sa vsak da kracat len s vierou bezhranicnou. V takej Boh robi skutocne zazraky, o ktorych sa ludom ani nesniva. :)
Nech Ta zehna Boh a zo srdca Ti prajem, aby Ti ukazal, aku moc skutocne ma, aby si vedela, kto naozaj je v Jeho plnej nadhere.
Este raz Tvoja sestra v Kristovi
Jana

37 Larryasync Larryasync | E-mail | Web | 21. března 2017 v 20:34 | Reagovat

The detrimental impact sleep apnea has on the lives of countless sufferers is a very serious matter. Fortunately, with a bit of knowledge and research, it is possible for just about anyone to learn effective techniques for managing the condition. Review the ideas below for some useful information about battling sleep apnea successfully.

For people who are using a CPAP machine, you need to take notes to give to your doctor. If you experience any symptoms, like snoring, that were eliminated when you started using the CPAP machine and they come back, you need to let your doctor know. Only your doctor can properly assess any problems.

If you have sleep apnea, yet you drink alcohol and smoke cigarettes, quitting could alleviate your symptoms. Both smoking and drinking promote relaxation of the airways causing sleep apnea and excessive snoring. If you avoid these things, it may help your sleep apnea.

Avoid drinking alcohol to excess. Your muscles are relaxed by drinking alcohol. You may want to feel more relaxed, but it can exacerbate your apnea. When your throat muscles relax, your airway narrows and causes sleep apnea. If you're not going to give up alcohol, then just don't do it right before bedtime.

People who do not have a partner sleeping with them may not know they suffer from sleep apnea. If you wake up with a dry or sore mouth, wake up out of breath, have morning headaches, insomnia, and/or go to the bathroom frequently during the night, you may have sleep apnea and should talk to a doctor.

Drink one cup of caffeinated coffee a few hours before you go to sleep. It may seem silly to drink a caffeine drink at night, but this can actually help keep your throat open while you sleep. You may have to play around with what time you drink the coffee to avoid restlessness.

Do not let sleep apnea ruin your relationship. If your partner has difficulties sleeping next to you because of your snoring or other symptoms linked to sleep apnea, communicate about the problem. be understanding and consider sleeping apart or getting a CPAP machine to reduce your snoring and other symptoms.

You can reduce sleep apnea with exercises to strengthen throat muscles. Sleep apnea is often caused by the tissues in the throat, which can relax and collapse while you sleep. When your muscles strengthen, their chances of collapse and airway blockage go down.

Minimize your risk from the conditions causing sleep apnea. Some sleep apnea risk factors cannot be changed, like genetic or hereditary reasons. But others, such as weight smoking and drinking, can be controlled.

Sleep apnea can cause many problems beyond just the inability to get a good night's sleep. If you let your condition go untreated, it may get worse over time. Getting enough sleep is crucial to your overall level of health, so start using the tips you have read in this article right away to find relief.

<a href=https://www.viagrasansordonnancefr.com/>viagrasansordonnancefr.com</a>

38 Charlessauct Charlessauct | E-mail | Web | 27. září 2018 v 17:18 | Reagovat

wh0cd165759 <a href=http://prednisone2019.com/>prednisone</a>

39 Charlessauct Charlessauct | E-mail | Web | 27. září 2018 v 21:46 | Reagovat

wh0cd387658 <a href=http://tetracycline2019.com/>tetracycline</a>

40 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 28. září 2018 v 1:29 | Reagovat

wh0cd609557 <a href=http://propecia2019.com/>propecia</a>

41 Charlessauct Charlessauct | E-mail | Web | 28. září 2018 v 1:50 | Reagovat

wh0cd609557 <a href=http://xenical2019.com/>xenical 120mg no prescription</a>

42 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 28. září 2018 v 5:52 | Reagovat

wh0cd831456 <a href=http://xenical2019.com/>xenical pills</a>

43 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 29. září 2018 v 1:46 | Reagovat

wh0cd831456 <a href=http://prednisone2019.com/>prednisone</a>

44 Charlessauct Charlessauct | E-mail | Web | 29. září 2018 v 1:55 | Reagovat

wh0cd609557 <a href=http://lasix2019.com/>40 mg lasix</a>

45 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 29. září 2018 v 2:10 | Reagovat

wh0cd831456 <a href=http://xenical2019.com/>xenical2019</a>

46 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 29. září 2018 v 4:34 | Reagovat

wh0cd1053355 <a href=http://albuterol2019.com/>albuterol</a>

47 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 29. září 2018 v 5:45 | Reagovat

wh0cd1053355 <a href=http://lasix2019.com/>order lasix online</a>

48 Charlessauct Charlessauct | E-mail | Web | 29. září 2018 v 5:46 | Reagovat

wh0cd1053355 <a href=http://lasix2019.com/>lasix</a>

49 Charlessauct Charlessauct | E-mail | Web | 29. září 2018 v 6:15 | Reagovat

wh0cd1053355 <a href=http://propecia2019.com/>propecia</a>

50 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 29. září 2018 v 16:27 | Reagovat

wh0cd609557 <a href=http://lasix2019.com/>lasix</a>

51 Charlessauct Charlessauct | E-mail | Web | 29. září 2018 v 18:16 | Reagovat
52 Charlessauct Charlessauct | E-mail | Web | 29. září 2018 v 18:19 | Reagovat

wh0cd609557 <a href=http://tetracycline2019.com/>tetracycline</a>

53 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 29. září 2018 v 20:26 | Reagovat

wh0cd831456 <a href=http://synthroid2019.com/>synthroid</a>

54 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 29. září 2018 v 22:29 | Reagovat

wh0cd831456 <a href=http://propecia2019.com/>propecia</a>

55 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 30. září 2018 v 2:37 | Reagovat

wh0cd1053355 <a href=http://synthroid2019.com/>click this link</a>

56 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 30. září 2018 v 10:45 | Reagovat

wh0cd387658 <a href=http://tetracycline2019.com/>tetracycline purchase online</a>

57 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 30. září 2018 v 19:15 | Reagovat

wh0cd831456 <a href=http://lasix2019.com/>lasix</a>

58 Charlessauct Charlessauct | E-mail | Web | 30. září 2018 v 19:15 | Reagovat

wh0cd609557 <a href=http://propecia2019.com/>propecia2019</a>

59 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 30. září 2018 v 23:35 | Reagovat

wh0cd1053355 <a href=http://lasix2019.com/>lasix without prescriptions</a>

60 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 1. října 2018 v 3:35 | Reagovat

wh0cd165759 <a href=http://valtrex2019.com/>valtrex</a>

61 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 1. října 2018 v 4:04 | Reagovat

wh0cd387658 <a href=http://lisinopril2019.com/>lisinopril 20 mg no prescription</a>

62 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 1. října 2018 v 11:47 | Reagovat

wh0cd609557 <a href=http://lasix2019.com/>lasix2019</a>

63 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 1. října 2018 v 23:40 | Reagovat

wh0cd387658 <a href=http://lisinopril2019.com/>lisinopril2019</a>

64 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 2. října 2018 v 0:47 | Reagovat

wh0cd165759 <a href=http://xenical2019.com/>xenical 120</a>

65 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 2. října 2018 v 17:48 | Reagovat

wh0cd1053355 <a href=http://valtrex2019.com/>valtrex cost</a>

66 Charlessauct Charlessauct | E-mail | Web | 2. října 2018 v 17:48 | Reagovat

wh0cd1053355 <a href=http://lasix2019.com/>bonuses</a>

67 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 2. října 2018 v 22:10 | Reagovat

wh0cd165759 <a href=http://lisinopril2019.com/>lisinopril 20 mg</a>

68 Charlessauct Charlessauct | E-mail | Web | 2. října 2018 v 22:21 | Reagovat

wh0cd165759 <a href=http://lasix2019.com/>this site</a>

69 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 2. října 2018 v 23:26 | Reagovat

wh0cd609557 <a href=http://synthroid2019.com/>levothyroxine ordering online</a>

70 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 3. října 2018 v 2:18 | Reagovat
71 Charlessauct Charlessauct | E-mail | Web | 3. října 2018 v 2:38 | Reagovat

wh0cd387658 <a href=http://tetracycline2019.com/>tetracycline</a>

72 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 3. října 2018 v 14:38 | Reagovat

wh0cd387658 <a href=http://xenical2019.com/>orlistat 120mg</a>

73 Charlessauct Charlessauct | E-mail | Web | 3. října 2018 v 14:55 | Reagovat

wh0cd1053355 <a href=http://synthroid2019.com/>synthroid</a>

74 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 5. října 2018 v 13:17 | Reagovat

wh0cd831456 <a href=http://amoxicillin.team/>where can i buy amoxicillin online</a>

75 Charlessauct Charlessauct | E-mail | Web | 5. října 2018 v 16:31 | Reagovat

wh0cd387658 <a href=http://celebrexbest.us.org/>pfizer celebrex</a>

76 Charlessauct Charlessauct | E-mail | Web | 6. října 2018 v 0:42 | Reagovat

wh0cd831456 <a href=http://prednisolonepills.video/>prednisolone buy online</a>

77 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 6. října 2018 v 4:32 | Reagovat

wh0cd1053355 <a href=http://prednisolonepills.video/>prednisolone buy online</a>

78 Charlessauct Charlessauct | E-mail | Web | 6. října 2018 v 4:56 | Reagovat

wh0cd1053355 <a href=http://tadacip.icu/>tadacip</a>

79 Charlessauct Charlessauct | E-mail | Web | 6. října 2018 v 13:01 | Reagovat

wh0cd387658 <a href=http://stromectol.company/>stromectol</a>

80 Charlessauct Charlessauct | E-mail | Web | 7. října 2018 v 3:52 | Reagovat

wh0cd165759 <a href=http://tadacip.icu/>tadacip</a>

81 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 7. října 2018 v 4:12 | Reagovat

wh0cd165759 <a href=http://tadalafil.company/>continue</a>

82 Charlessauct Charlessauct | E-mail | Web | 7. října 2018 v 18:46 | Reagovat

wh0cd165759 <a href=http://tadacip.icu/>learn more</a>

83 Charlessauct Charlessauct | E-mail | Web | 7. října 2018 v 19:54 | Reagovat

wh0cd1053355 <a href=http://celebrexbest.us.org/>celebrex</a>

84 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 7. října 2018 v 19:54 | Reagovat

wh0cd1053355 <a href=http://colchicine.network/>colchicine</a>

85 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 7. října 2018 v 23:54 | Reagovat

wh0cd165759 <a href=http://paxilbest.us.com/>paxil er</a>

86 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 8. října 2018 v 0:06 | Reagovat

wh0cd165759 <a href=http://sildenafil.company/>sildenafil</a>

87 Charlessauct Charlessauct | E-mail | Web | 8. října 2018 v 3:52 | Reagovat

wh0cd387658 <a href=http://tadacip.icu/>tadacip online</a>

88 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 8. října 2018 v 11:42 | Reagovat

wh0cd831456 <a href=http://paxilbest.us.com/>paxil 12.5</a>

89 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 8. října 2018 v 20:25 | Reagovat

wh0cd165759 <a href=http://tadalafil.company/>tadalafil</a>

90 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 9. října 2018 v 3:35 | Reagovat

wh0cd609557 <a href=http://paxilbest.us.com/>paxil cr 25 mg</a>

91 Charlessauct Charlessauct | E-mail | Web | 9. října 2018 v 6:08 | Reagovat

wh0cd609557 <a href=http://tetracyclinebest.us.com/>tetracycline 250 mg</a>

92 Charlessauct Charlessauct | E-mail | Web | 9. října 2018 v 10:09 | Reagovat

wh0cd831456 <a href=http://prednisolonepills.video/>prednisolone</a>

93 MichaelGog MichaelGog | E-mail | Web | 9. října 2018 v 19:39 | Reagovat

wh0cd1053355 <a href=http://stromectol.company/>stromectol</a>

94 Charlessauct Charlessauct | E-mail | Web | Pátek v 1:13 | Reagovat

wh0cd609557 <a href=http://cafergot.company/>cafergot</a>

95 Charlessauct Charlessauct | E-mail | Web | Neděle v 2:27 | Reagovat

wh0cd831456 <a href=http://cafergot.company/>cafergot</a>

96 Charlessauct Charlessauct | E-mail | Web | Včera v 12:20 | Reagovat

wh0cd165759 <a href=http://cafergot.company/>cafergot</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama